Adatvédelem

ADATVÉDELEM

WWW.NAPIFIX.COM weboldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzata.


Az alábbiak szerint adjuk közre a honlap adatkezelési gyakorlatára vonatkozó elvek, és szabályok összességét, mely által eleget teszünk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek és GDPR előírásainak.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.napifix.com weboldal és annak összes aloldalainak adatkezelésére vonatkozó irányelveket tartalmazza, melyeket a www.napifix.com tulajdonosa továbbiakban Üzemeltetője magára nézve kötelezőnek ismer el, magát azoknak aláveti. Jelen tájékoztató teljes szövege, valamint annak esetleges módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az adatkezelésre vonatkozó jogi hátteret alapvetően Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) adja meg.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-104646/2016. Adatkezelésért felelős személy Szabó Zoltán.

A napifix önkéntes és jogos érdekből tárol el adatokat, amihez az ügyfelek hozzájárulnak.

Adatkezelési elvek:

1. Üzemeltető biztosítja, hogy a felhasználók a szolgáltatások igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja azon jogot, hogy nyilatkozatával az adatkezelést, adat továbbítást részben, vagy egészen megtilthassa. info@napifix.com


2. Az Üzemeltető biztosítja, hogy az érintettek a honlapon elérhető szolgáltatás(ok) igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhetik, hogy az Üzemeltető mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

Napifix adatkezelésének általános célja.

A napifix rendszer egy tájékoztató weboldal, amely a Crowdbridgeglobal cég tevékenységének, termékeinek és szolgáltatásainak a népszerűsítésére szolgál.

CrowdBridgeGlobal céges adatai. Továbbiakban CBG.

Crowdbridge Global N.V
Paramaribo, Suriname, Gravenberghstraat 10,
E-Mail: support@crowdbridgeglobal.com
Bank Name Ing Bank N.V
Bank Country Netherlands
IBAN NL56INGB0007950684
SWIFT / ROUTING INGBNL2A

A napifix oldal fő funkciói.

Külső oldal.

Tájékoztatás + Hírlevélre feliratkozás + Ingyenes regisztráció + Rendezvényekre toborzást elő segítő modul.
CBG heti online

Belső oldal.

Network marketing és CBG-vel kapcsolatos oktató anyagok.
Letölthető állományok.
Információs központ.
Online marketing rész.
Tudásbázis.

Általános rendelkezések:

Az adatokat kizárólag az általad elfogadott célra használjuk. Adataid hírlevél küldési, statisztikai, oktatási, tájékoztatási és egyéb marketing céllal tároljuk. Ennek a nyilatkozatnak az ELFOGADÁSA az egyedi információkhoz, hírlevelekhez, tudásanyaghoz és a weboldal zárt felületéhez való hozzáférés feltétele. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Adatkezelési közzététel:

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

A honlap működtetése során az Üzemeltető jogosult a felhasználóktól az előzőekben felsorolt adatokat gyűjteni.

2. Az érintettek köre: A honlap látogatói, illetve az ott regisztrált valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

Az Üzemeltető szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A napifix csak a legszükségesebb adatokat kéri be és tárolja el.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Lásd az adatok törlése című fejezetet.

Napifix több célból kezel személyes adatokat.

Üzemeltető a weboldal használata során az érintettek által igénybe veendő szolgáltatások nyújtására irányuló tájékoztatás, az Üzemeltető által szervezett előadások, webkonferenciák, konzultációk, aktuális hírek, információk és a Crowdbridgeglobal kapcsolatban felmerült bármilyen tájékoztatás, oktatás, online marketing, hírlevél küldés az érintettek részére és ennek a céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. Továbbá a weboldalra bármilyen módon beregisztrált személy adatait.
 

Napifix oldalra beregisztrált személyek adatait.

Ezt a regisztrációt meg lehet tenni a napifix.com oldalon vagy bármely napifixes aloldalon keresztül.

A következő regisztrációkat csak a napifix valamelyik aloldalán lehet megtenni.

Hírlevélre feliratkozók adatait.
Kérdőívet kitöltő személyek adatait.
Számlázási célból megadott adatok.

Bárki aki feliratkozik a napifix rendszerében az üzletszabályzat elfogadásával elfogadja azt, hogy a napifix rendszere leveleket küldjön neki. Erre Szabó Zoltán jogosult. A napifix rendszere erre a célra az info@napifix.com email címet használja.

A napifix hírlevelére feliratkozó személy bármikor leiratkozhat róla.

A napifix weboldalra beregisztrált személyek adatai.

Vezetéknév
Keresztnév
Ország
Város
Telefonszám
Email
Napifix felhasználói név:
Napifix jelszó:

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.
A regisztráció után mindenki névre szóló saját napifixes weboldalt (aloldalt) kap.
Például: https://www.napifix.com/szabo-zoltan-0007

Ezt a weboldalt 60 napig mindenki térítésmentesen használhatja és a belső felületre is be tudnak lépni.
A névre szóló weboldal célja, hogy a regisztráló személy megfelelő tájékoztatást kapjon a CBG üzleti ajánlatával kapcsolatban. A beregisztrált személy bármikor törölheti a napifixes regisztrációját. A törlésnek a menetét a Napifix regisztráció törlése fejezetben fejtem ki részletesen.
A napifix belső felületére belépve első körben az új felhasználó menürendszerét korlátozottan tudják csak használni. Bizonyos menüpontok nem lesznek elérhetőek.
A CBG regisztrációja után biztosítunk az összes menüponthoz hozzáférést.
A napifix rendszerét 60 napig mindenki ingyenes használhatja.
60 nap után havi díj megfizetésével lehet tovább használni a napifix rendszerét.
Havi díj meg nem fizetése esetén nem engedi a felhasználót a saját napifixes oldalára belépni. A napifix üzletszabályzata tartalmazza a havi díj mértékét és annak megfizetésének menetét.

A díj meg nem fizetése nem jelenti az adatok törlését. Az adatok törlését külön kell kérni.

A napifix rendszere a megadott email címet használja azonosításra és egyben ez lesz a napifixes felhasználói név. Egy adott email címmel csak egy regisztrációt enged meg a rendszer.

A névre szóló weboldal további célja, hogy hatékony segítséget nyújtson a CBG üzleti ajánlatának népszerűsítésre.

A névre szóló weboldal tartalmaz különböző adatbázisokat, amelyet csak az a személy láthat, akinek a nevére szól a napifixes aloldal.
 

Adatbázisok:
Célcsoport
Napifix
Rendezvények
Kérdőív
Email küldés

Amikor valakinek az adatbázisába regisztráció történik, akkor arról értesítést kap és az adott adatbázisba bekerülnek a regisztráló személy adatai.

Az aloldallal rendelkező személyekre is teljesmértékben vonatkozik az adatvédelmi szabályzat. Az aloldallal rendelkező személyek tudomására jutott személyes adatok kezelését a napifix üzleti szabályzata és adatvédelmi szabályzat tartalmazza.
Amennyiben az aloldallal rendelkező személy bármely bizalmas adattal visszaél vagy SPAM üzeneteket küld a saját levelező rendszeréből a hozzá beregisztrált személyeknek azért teljes jogi és anyagi felelősséggel tartozik és a napifix regisztrációja törlésre kerül.

Panasz bejelentés fejezet tartalmazza az ilyen esetekben a panasz bejelentésének módját.

Amennyiben az aloldallal rendelkező személy blog bejegyzést tesz közzé vagy a saját adatbázisába feliratkozó személynek üzenetet küld azt az adatvédelmi felelős ellenőrzi és csak az ő jóváhagyásával lesz a blog bejegyzés publikus vagy csak ezek után kerül elküldésre az üzenet. A nem megfelelő információkat az adatvédelmi felelős minden indoklás nélkül törölheti.

A napifixes regisztráció adatait a rendszer addig tárolja ameddig a havi díj megfizetésre sor kerül.

Amennyiben 365 napja fennáll, hogy a napifix rendszer havi díja nincs megfizetve a rendszer automatikusan törli a regisztrációt, amiről értesítést küld a rendszer.

Az adatbiztonságot a napifix a következő módon biztosítja.

SSL titkosítást használ a weboldal. Tűzfal és számos program védi a servert. Adatok a server disk-en vannak eltárolva.
Mentések külső NAS-on tárolódnak. Titkosított porton kommunikáció a server és nas között, mentések 10 napig vannak tárolva mely letelte után véglegesen törlésre kerül.

Adattárolása helye: Invitel dataplex server terem.

Az érintett jogszabályhely úgy rendelkezik, hogy a honlap-látogatójával, felhasználójával, mint éríntettel közölni kell az adatkezelés szabályait. Ez a szabályzat nyilvánosan elérhető a www.napifix.com oldalon.

Aloldalon keresztül történt regisztrációk.

Célcsoport adatbázis.

Hírlevélre feliratkozók adatai. Ezt nevezzük mi célcsoport adatbázisnak.

Ezek az adatok önkéntes adatszolgáltatás keretében kerülnek megadásra. Hírlevélre feliratkozó személyek esetén az alábbi adatok kerülnek tárolásra:

név
email cím
regisztráció dátuma
célcsoport megnevezése

Az adatok megadása után a napifix rendszere automatikusan több hírlevelet küld a feliratkozónak.
Ezekről a hírlevelekről bármikor leiratkozhat a feliratkozó személy. Erre több lehetőséget biztosítunk. Maga a kiküldött hírlevél is tartalmazza ezt a lehetőséget.

A kiküldött hírlevelek célja, hogy az érdeklődést felkeltse a CBG tevékenysége iránt.
A napifix rendszere eltárolja a feliratkozó nevét és email címét és azt a célcsoportot, amelyet a feliratkozó választott. (nyugdíjas, 30 év alatti, GYES-en lévő stb).

A rendszer automatikusan küldi ki 24 órás időzítéssel az előre a célcsoportoknak összeállított leveleket. Célcsoportoknál a hírlevelek darabszáma és a levelek tartalma eltérhet egymástól.

A feliratkozó kérheti a következő levelet és ebben az esetben azonnal megkapja a következő hírlevelet.

Kérdőív adatbázis.

Kérdőívet kitöltő személyek esetén az alábbi adatok kerülnek tárolásra, önkéntes adatszolgáltatás keretében.

név
email
ország
város

Ebben az esetben a rendszer ki fog küldeni egy előre összeállított írásos anyagot a kriptovaluták iparágáról. Ez egy pdf-es állomány, amely jogvédett anyag.

 

Email adatbázis.

Email küldés esetén az alábbi adatok kerülnek eltárolásra :
keresztnév
vezetéknév
email
időpont
levél típusa

Ez egy speciális adatbázis, ahol igazából nem történik adatszolgáltatás.

A napifix belső felületén van lehetőség előre megírt és összeállított emailek kiküldésére. Ebben az esetben nem történik új feliratkozás vagy regisztráció. Email küldés esetén a napifix aloldal használója adja meg a rendszernek a keresztnevet, vezetéknevet és az email címet.
A napifix rendszere csak annyit tesz, hogy eltárolja az email kiküldés idejét, nevet, időpontot és a levél típusát és kiküldi az illetőnek az előre megírt levelet.

Napifix adatbázis.

Napifix regisztráció esetén annak a felhasználónak az adatbázisába fog bekerülni az napifix regisztráció adatai, amely aloldalon történt a regisztráció.

Az alábbi adatok kerülnek tárolásra. Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik.

Keresztnév
Vezetéknév
Ország
Város
Telefon
Email
CBG partner
Státusz
Napifixes regisztráció dátuma

A napifix aloldallal rendelkező személy így látni fogja, hogy a saját weboldalán keresztül kik és mikor regisztráltak be.

A napifixes regisztráció után a beregisztrált személynek a rendszer újabb hírleveleket fog kiküldeni. Ezek a levelek főleg a napifix használatával kapcsolatos levelek lesznek. Itt mindenki egységes tartalommal rendelkező levelet fog kapni. A célcsoportoknál kiküldött levelek tartalma és darabszáma eltérő lehet.

Rendezvényre jelentkező esetén.

Az alábbi adatok kerülnek tárolásra. Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik.

Előadás időpontja             
Előadás városa
Előadás helyszíne
Jelentkező neve
Státusz                           
Honnan értesült az eseményről
Ki ajánlotta
Létszám

Státusz = CBG partner vagy érdeklődő.
Honnan értesült a rendezvényről. Itt több opció közül választhat a jelentkező.
Ki ajánlotta. Ide annak az illetőnek a neve fog kerülni, akinek a napifixes aloldalán történt a jelentkezés.
Létszám: Ide egy szám fog kerülni, amely résztvevők létszámát tartalmazza.

Lesznek ingyenes és fizetős rendezvények. A fizetős rendezvény esetén a számlázás adatbázisba kerülne be a számlázási adatok.

Számlázás adatbázis.

Itt kettő adatbázis lesz. Az egyikben a napifix havi díjainak az adatai kerülnek a másik adatbázisba a rendezvényre jelentkezők adatai kerülnek.

Ezeket az adatokat jogos érdekből a törvényi előírásoknak megfelelően kéri be a rendszer is tárolja el azokat.

Havi díj

Név
Cím
Telefonszám:
Email:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Számla kelte:
Adószám:
Összeg
Hónap

 

Rendezvény díj

Név
Cím
Telefonszám:
Email:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Számla kelte:
Adószám:
Összeg
Rendezvény helyszíne
Rendezvény időpontja                 
Rendezvény városa
Létszám:


Egyéb adatkezelési módok

A weboldalon és a weboldal belső felületén található összes állomány jogvédett (Copyright) anyagok. Felhasználni más üzleti célra vagy másolatot készíteni róluk szigorúan tilos. A weboldal Felhasználási feltételek részletese tartalmazzák a weboldalon feltöltésre került állományok felhasználásának a módját.


Hírlevelek:
A honlapon regisztrált érintettek a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető reklámajánlataival, hírleveleivel, heti programjával és egyéb tájékoztató anyagokkal online módon a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Az Üzemeltető vállalja, hogy nem küld spam-nek minősülő kéretlen reklámüzenetet, és biztosítja az indokolás nélküli, ingyenes leiratkozás jogát. Az adatok kezelése a regisztrációtól a törlésig terjedő időben történik. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyére, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetésére a jelen szabályzat általános megállapításai vonatkoznak.


 

Adatok törlése

Az adatkezelés kezdő időpontja a látogatás, illetve a regisztráció időpontja, melyet követően Üzemeltető jogosult a regisztráció törléséig az adatot kezelni. A regisztrált személyek email-ben az info@napifix.com oldalra küldött levélben is kérhetik az adatainak a törlését, amelynek 24 órán belül eleget kell tennie az Üzemeltetőnek.
A napifix rendszer több lehetőséget biztosít az adatok törlésére. A kiküldött hírlevelek és a napifix főoldalán is lehetőség van az adatok törlésének a kérésére.
Ez alól az a speciális eset kivétel, ahol a napifixbe beregisztrált személy 365 napja nem fizeti meg a rendszer használati díját és nem kérte az adatainak a törlését. Ebben az esetben a napifix rendszere automatikusan törölni fogja az illető adatait.

Az adatok törlése minden esetben manuálisan történik, mivel több adatbázisban is szerepelhetnek az adatai. A törlés jogosult személy: Szabó Zoltán.
A törlés tényéről az érintett felet email értesítést kap.
Az adatok törlésére 24 órán belül kerül sor.

Bármely adatbázisból történt az adatok törlése azt egy külön adatbázisban eltárolásra kerül a törvényi előírásoknak megfelelően.

Adatbázis neve: Törölt személyek

Keresztnév
Vezetéknév
Név
Email
Törlés dátuma
Célcsoport adatbázis
Napifix adatbázis
Kérdőív adatbázis

 

Amennyiben több adatbázisban is szerepelt az illetőnek a neve azt mindegyik adatbázisból törlésre kerül. A napifix rendszere a törlés azonosításra is az email címet használja.

Panaszkezelés

Bármilyen panaszt az alábbi módon lehet bejelenteni.

Hivatalos tértivevényes levélben. Cím : Szabó Zoltán 4029 Debrecen, Kölcsey u 16.
Email elküldésével az alábbi email címre. info@napifix.com

Minden panaszt az adatvédelmi felelős kivizsgál és 30 napon belül érdemi választ küld a panasz tevőnek.

Sütik (cookie-k)


A weboldal sütiket használ.

A weboldal SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.


Közösségi hálózat (Facebook) 


Az Üzemeltető kijelenti, hogy Facebook.com/hu közösségi oldalon a weboldalt kedvelő („lájkoló”) érintettek részéről regisztrált nevük és felhasználó nyilvános profilképük vonatkozásában a  egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása érdekében adatkezelést folytat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf,
http://www.facebook.com/about/privacy/)

 

www.napifix.com oldal Üzemeltetője és tulajdonosa Szabó Zoltán. 4029 Debrecen Kölcsey u 16

E-mail: info@napifix.com


XI. Záró rendelkezések


Üzemeltető kijelentem, hogy jelen dokumentum a honlapra vonatkozó adatkezelési elvek 2018. május 25. napjától hatályos változatát tartalmazza.