Adatvédelem

ADATVÉDELEM

WWW.NAPIFIX.COM weboldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzata.


Az alábbiak szerint adjuk közre a honlap adatkezelési gyakorlatára vonatkozó elvek, és szabályok összességét, mely által eleget teszünk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek és GDPR előírásainak.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.napifix.com weboldal és annak összes aloldalainak adatkezelésére vonatkozó irányelveket tartalmazza, melyeket a www.napifix.com tulajdonosa továbbiakban Üzemeltetője magára nézve kötelezőnek ismer el, magát azoknak aláveti. Jelen tájékoztató teljes szövege, valamint annak esetleges módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az adatkezelésre vonatkozó jogi hátteret alapvetően Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) adja meg.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-104646/2016.
Adatkezelésért felelős személy Szabó Zoltán.

Vállalkozás:

Szabó Zoltán egyéni vállalkozó. Adószám : 69036381-1-29
Székhely : 4029 Debrecen Kölcsey u 16.

A napifix önkéntes és jogos érdekből tárol el adatokat, amihez az ügyfelek a regisztrációnál vagy a hírlevélre feliratkozásnál hozzájárulnak.

Adatkezelési elvek:

1. Üzemeltető biztosítja, hogy a felhasználók a szolgáltatások igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja azon jogot, hogy nyilatkozatával az adatkezelést, adat továbbítást részben, vagy egészen megtilthassa. info@napifix.com


2. Az Üzemeltető biztosítja, hogy az érintettek a honlapon elérhető szolgáltatás(ok) igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhetik, hogy az Üzemeltető mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

3.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok.

Az adatvédelmi szabályzat végén található részletesen az adatkezeléssel kapcsolatos összes jog és a panaszkezelés módja.

Napifix adatkezelésének általános célja.

A napifix rendszer egy tájékoztató weboldal, amely három projekt ajánlatát tartalmazza: Crowdbridgeglobal, Zeomineral és Atlantisz.

A napifix oldal fő funkciói.

Külső oldal.

Tájékoztatás + Hírlevélre feliratkozás + Ingyenes regisztráció + Rendezvényekre toborzást elő segítő modul + Blog + Kérdőívek.
 

Belső oldal.

Érdeklődő felület.
Network marketing és az adott projekttel kapcsolatos oktató anyagok.
Letölthető állományok.
Információs központ.
Online marketing rész.
Tudásbázis.

Általános rendelkezések:

Az adatokat kizárólag az általad elfogadott célra használjuk. Adataid hírlevél küldési, statisztikai, oktatási, tájékoztatási és egyéb marketing céllal tároljuk. Ennek a nyilatkozatnak az ELFOGADÁSA az egyedi információkhoz, hírlevelekhez, tudásanyaghoz és a weboldal zárt felületéhez való hozzáférés feltétele. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Adatkezelési közzététel:

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

A honlap működtetése során az Üzemeltető jogosult a felhasználóktól az előzőekben felsorolt adatokat gyűjteni.

2. Az érintettek köre: A honlap látogatói, illetve az ott regisztrált valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

Az Üzemeltető szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A napifix csak a legszükségesebb adatokat kéri be és tárolja el.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Lásd az adatok törlése című fejezetet.

Napifix több célból kezel személyes adatokat.

Üzemeltető a weboldal használata során az érintettek által igénybe veendő szolgáltatások nyújtására irányuló tájékoztatás, az Üzemeltető által szervezett előadások, webkonferenciák, konzultációk, aktuális hírek, információk és az adott projekttel kapcsolatban felmerült bármilyen tájékoztatás, oktatás, online marketing, hírlevél küldés az érintettek részére és ennek a céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. Továbbá a weboldalra bármilyen módon beregisztrált személy adatait.
 

Napifix oldalra beregisztrált személyek adatait.

Ezt a regisztrációt meg lehet tenni a napifix.com oldalon vagy bármely napifixes aloldalon keresztül.

A következő regisztrációkat csak a napifix valamelyik aloldalán vagy belső felületén lehet megtenni.

Itt több fajta regisztrációt különböztetünk meg.

 

Hírlevélre feliratkozás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név + Email

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.

Napifix rendszerébe történő regisztráció.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetéknév + Keresztnév + Ország + Város + Telefonszám ! Email + Jelszó + Regisztráció dátuma

A napifix rendszerbe beregisztrált személyek rendszeres információkat, híreket kapnak a három projekttel kapcsolatban. Ezt „aktuális híreknek” nevezzük.

Hírlevél küldésre, akkor kerül sor, ha valaki feliratkozik bármelyik projektnél a hírlevél küldésre. Ezeket a hírlevelek véges számban kerülnek kiküldésre.

Az aktuális hírek küldésére, akkor kerül sor, ha valaki ingyen beregisztrált a napifix rendszerébe.

Amennyiben valaki leiratkozik a hírelvél küldéséről, de a napifixes regisztrációját nem törölte, továbbiakban is kapni fogja az „aktuális híreket”.

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.
A regisztráció után mindenki névre szóló saját napifixes weboldalt (aloldalt) kap.
Példa: https://www.napifix.com/szabo-zoltan-0007

 

Kérdőívet kitöltő személyek adatait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név + Email + Ország + Város + Kérdésekre adott válasz.

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.

Rendezvényre való jelentkezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetéknév + Keresztnév + Email + Telefonszám + Város + Létszám + Státusz + Értesülés + Rendezvény helyszíne és időpontja

Ezeket az adatokat önkéntesen adatszolgáltatás keretében adják meg az emberek.

Számlázási célból megadott adatok.

A napifix használati díjával kapcsolatos adatok megadása.

Számlázási név:
Számlázási cím:
Adószám:

 

Napifix belső felületén önkéntesem megadott adatok.

CBG, Zeomineral, Atlantisz regisztrációs link
Születési dátum
Saját online elérhetőségek: Facebook, Twitter, Instagram Skype
Fénykép
Személyes ajánlás
Privát youtube videó linkje

 

Központi adatbázis:

A napifix rendszerbe beregisztrált és hírlevélre feliratkozó személyek adatai kezelésére csak Szabó Zoltán jogosult.


Hírlevelek
Napifix
Rendezvények
Kérdőív
Email küldés

Személyes adatbázis

A napifixes aloldallal rendelkező személykehez a saját weboldalukon keresztül napifixbe beregisztráló és hírlevélre feliratkozó személyek adatait megtekinthetik, de semmilyen egyéb műveletet nem tudnak az adatokon végrehajtani.

Amikor valakinek az adatbázisába regisztráció történik, vagy hírlevélre feliratkozás, akkor arról értesítést kap és az adott adatbázisba bekerülnek a regisztráló személy adatai.

Az aloldallal rendelkező személyekre is teljesmértékben vonatkozik az adatvédelmi szabályzat. Az aloldallal rendelkező személyek tudomására jutott személyes adatok kezelését a napifix üzleti szabályzata és adatvédelmi szabályzata együttesen tartalmazza.
Amennyiben az aloldallal rendelkező személy bármely bizalmas adattal visszaél vagy SPAM üzeneteket küld a saját levelező rendszeréből a hozzá beregisztrált személyeknek azért teljes jogi és anyagi felelősséggel tartozik és a napifix regisztrációja törlésre kerül.

Ezen jogokat és kötelezettségeket részletesen az üzletszabályzat tartalmazza.

Panasz bejelentés fejezet tartalmazza az ilyen esetekben a panasz bejelentésének módját és annak kivizsgálását és a felhasználok jogait.

Az adatbiztonságot a napifix a következő módon biztosítja.

SSL titkosítást használ a weboldal. Tűzfal és számos program védi a szervert. Adatok a szerver disk-en vannak eltárolva.
Mentések külső NAS-on tárolódnak. Titkosított porton kommunikáció a server és nas között, mentések 10 napig vannak tárolva mely letelte után véglegesen törlésre kerül.

Adattárolása helye: Invitel dataplex server terem.

Az érintett jogszabályhely úgy rendelkezik, hogy a honlap-látogatójával, felhasználójával, mint éríntettel közölni kell az adatkezelés szabályait. Ez a szabályzat nyilvánosan elérhető a www.napifix.com oldalon.

Aloldalon keresztül történt regisztrációk.

Személyes adatbázisok felépítése.

Hírlevél adatbázis.

Hírlevélre feliratkozók adatai.

Ezek az adatok önkéntes adatszolgáltatás keretében kerülnek megadásra. Hírlevélre feliratkozó személyek esetén az alábbi adatok kerülnek tárolásra:

név
email cím
regisztráció dátuma
projekt megnevezése

Az adatok megadása után a napifix rendszere automatikusan több hírlevelet küld a feliratkozónak.
Ezekről a hírlevelekről bármikor leiratkozhat a feliratkozó személy. Erre több lehetőséget biztosítunk. Maga a kiküldött hírlevél is tartalmazza ezt a lehetőséget.

A kiküldött hírlevelek célja, hogy az érdeklődést felkeltse az adott projekt tevékenysége iránt.
A napifix rendszere eltárolja a feliratkozó nevét és email címét és azt a projektet, amelyet a feliratkozó választott. (CBG, Zeomineral, Atlantisz).

A rendszer automatikusan küldi ki 24 órás időzítéssel az előre a célcsoportoknak összeállított leveleket. Célcsoportoknál a hírlevelek darabszáma és a levelek tartalma eltérhet egymástól.

A feliratkozó kérheti a következő levelet és ebben az esetben azonnal kiküldésre kerül a következő hírlevél.

Kérdőív adatbázis.

Kérdőívet kitöltő személyek esetén az alábbi adatok kerülnek tárolásra, önkéntes adatszolgáltatás keretében.

név
email
ország
város

Ebben az esetben a rendszer ki fog küldeni egy előre összeállított írásos anyagot az adott projekttel kapcsolatban. Ez egy pdf-es állomány, amely jogvédett anyag.

Email adatbázis.

Az előre megírt email küldés esetén az alábbi adatok kerülnek eltárolásra :
keresztnév
vezetéknév
email
időpont
levél típusa

Ez egy speciális adatbázis, ahol igazából nem történik adatszolgáltatás.

A napifix belső felületén van lehetőség előre megírt és összeállított emailek kiküldésére. Ebben az esetben nem történik új feliratkozás vagy regisztráció. Email küldés esetén a napifix aloldal használója adja meg a rendszernek a keresztnevet, vezetéknevet és az email címet.
A napifix rendszere csak annyit tesz, hogy eltárolja az email kiküldés idejét, nevet, időpontot és a levél típusát és kiküldi az illetőnek az előre megírt levelet.

Naponta összesen a felhasználó csak 10 levelet tud kiküldeni. Ennek a célja, hogy elkerüljük a tömeges levelek küldését.

Az adatbázis célja, hogy vissza lehessen nézni, hogy kinek mikor milyen tartalmú levelet küldött el a felhasználó.

Napifix adatbázis.

Napifix regisztráció esetén annak a felhasználónak az adatbázisába fog bekerülni az napifix regisztrációnak az adatai, amely aloldalon történt a regisztráció.

Az alábbi adatok kerülnek tárolásra. Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik.

Keresztnév
Vezetéknév
Ország
Város
Telefon
Email
Regisztráció időpontja

A napifix aloldallal rendelkező személy így látni fogja, hogy a saját weboldalán keresztül kik és mikor regisztráltak be a napifix rendszerbe.

A napifixes regisztráció után a beregisztrált személy a napifix rendszer „Érdeklődők” felületére tudnak belépni.

Érdeklők felület.

Ez egy speciális zárt felület ahova azon új napifixes felhasználókat irányítja a rendszer. Ezen a felületen hasznos videók és egyéb segédanyagok találhatóak az adott projekttel kapcsolatban és a Napifix rendszerével kapcsolatban.

Ezen a felületen lehet belépni a Napifix belső felületébe. A rendszert ettől a pillanattól kezdve 60 napig teljes körűen ingyen tudja mindenki használni.

Rendezvényre jelentkező esetén.

Az alábbi adatok kerülnek tárolásra. Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik.

 

Előadás időpontja               
Előadás városa
Előadás helyszíne
Vezetéknév
Keresztnév
Email
Telefonszám
Város
Létszám
Státusz
Értesülés


Egyéb adatkezelési módok

A weboldalon és a weboldal belső felületén található összes állomány jogvédett (Copyright) anyagok. Felhasználni más üzleti célra vagy másolatot készíteni róluk szigorúan tilos. A weboldal Felhasználási feltételek részletese tartalmazzák a weboldalon feltöltésre került állományok felhasználásának a módját.

Hírlevelek:
A honlapon regisztrált érintettek a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető reklámajánlataival, hírleveleivel, heti programjával és egyéb tájékoztató anyagokkal online módon a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Az Üzemeltető vállalja, hogy nem küld spam-nek minősülő kéretlen reklámüzenetet, és biztosítja az indokolás nélküli, ingyenes leiratkozás jogát. Az adatok kezelése a regisztrációtól a törlésig terjedő időben történik. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyére, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetésére a jelen szabályzat általános megállapításai vonatkoznak.

Adatok törlése

Az adatkezelés kezdő időpontja a látogatás, illetve a regisztráció időpontja, melyet követően Üzemeltető jogosult a regisztráció törléséig az adatot kezelni. A regisztrált személyek email-ben az info@napifix.com oldalra küldött levélben is kérhetik az adatainak a törlését, amelynek 24 órán belül eleget kell tennie az Üzemeltetőnek.
A napifix rendszer több lehetőséget biztosít az adatok törlésére. A kiküldött hírlevelek és a napifix főoldalán is lehetőség van az adatok törlésének a kérésére.
Ez alól az a speciális eset kivétel, ahol a napifixbe beregisztrált személy 365 napja nem fizeti meg a rendszer használati díját és nem kérte az adatainak a törlését. Ebben az esetben a napifix rendszere automatikusan törölni fogja az illető adatait.

Az adatok törlése minden esetben manuálisan történik, mivel több adatbázisban is szerepelhetnek az adatai. A törlés jogosult személy: Szabó Zoltán.
A törlés tényéről az érintett felet email értesítést kap.
Az adatok törlésére 24 órán belül kerül sor.

Bármely adatbázisból történt az adatok törlése azt egy külön adatbázisban eltárolásra kerül a törvényi előírásoknak megfelelően.

Adatbázis neve: Törölt személyek

Keresztnév
Vezetéknév
Név
Email
Törlés dátuma
Hírlevél adatbázis
Napifix adatbázis
Kérdőív adatbázis
Rendezvények adatbázis

 

Amennyiben több adatbázisban is szerepelt az illetőnek a neve azt mindegyik adatbázisból törlésre kerül. A napifix rendszere a törlés azonosításra is az email címet használja.

Abban az esetben ha valaki kéri a napifixes adatinak törlését vagy hat hónapja inaktív, akkor az adott felhasználó adatbázisaiban szereplő adatok átkerülnek a tulajdonos adatbázisába.

Panaszkezelés

Bármilyen panaszt az alábbi módon lehet bejelenteni.

Hivatalos tértivevényes levélben. Cím : Szabó Zoltán 4029 Debrecen, Kölcsey u 16.
Email elküldésével az alábbi email címre. info@napifix.com

Minden panaszt az adatvédelmi felelős kivizsgál és 30 napon belül érdemi választ küld a panasztevőnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

 

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

1.     A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy a napifix rendszere milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 2.    A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 3.    A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését, amennyiben:

-       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

-       az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

-       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező
        jogszerű jog az adatkezelésre,

-       a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

-       a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal
        összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor,

-       a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
        tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük és az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 4.    Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

-       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
        gyakorlása céljából,

-       a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelősre alkalmazandó
        uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

-       közérdekből, vagy az adatkezelősre ruházott közhatalmi jogosítvány
        gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

-       a népegészségügy területét érintő,

-       archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból,

-       statisztikai célból közérdek alapján,

-       jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
        védelméhez.                      

                                       

5.     A zároláshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az általa megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

6.     A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

7.     Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz  és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a  harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az adatkezelő ha a lentiekben fennálló feltételek valamelyike teljesül, az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

-       az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását,

-       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-       az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, 

 • hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelés korlátozása esetén a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

1.     Adathordozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rávonatkozó általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

2.     Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.     Visszavonás joga:

Az érintett adatszolgáltató jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

4.     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotás jogát:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely ránézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

5.     Bírósághoz fordulás joga:

Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi- és Információ-szabadság Hatóság, Magyar Nemzeti Bank, NAV szintén jogszabályi felhatalmazás alapján adatközlésre hívhatja fel az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére csak a pontos cél és az adatok körének megjelölése esetén és csak olyan mértékben ad ki személyes adatot, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy ezen adatkezelési tájékoztatót módosítsa, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR).
   
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és annak módosításai.
  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről,
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 • 2013. év V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • Sütik (cookie-k)

  A weboldal sütiket használ.
  A weboldal SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.


  Közösségi hálózat (Facebook) 

  Az Üzemeltető kijelenti, hogy Facebook.com/hu közösségi oldalon a weboldalt kedvelő („lájkoló”) érintettek részéről regisztrált nevük és felhasználó nyilvános profilképük vonatkozásában a  egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása érdekében adatkezelést folytat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
  http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf,
  http://www.facebook.com/about/privacy/)

   

  www.napifix.com oldal Üzemeltetője és tulajdonosa Szabó Zoltán. 4029 Debrecen Kölcsey u 16

  E-mail: info@napifix.com

  XI. Záró rendelkezések


  Üzemeltető kijelentem, hogy jelen dokumentum a honlapra vonatkozó adatkezelési elvek 2018. május 25. napjától hatályos változatát tartalmazza.

Belépés a belső felületre
Email
Jelszó