Heti / havi program 30. hét
Ezen a héten nincs esemény

Felhasználási feltételek

Általános Üzleti Szabályzat

 

Az Általános Üzleti Szabályzat alkalmazása

Az alábbi üzleti feltételek létrejöttek  Szabó Zoltán (4029 Debrecen, Kölcsey u 16 szám alatti lakos) a www.napifix.com tulajdonosa , - továbbiakban tulajdonos és a weboldalra beregisztrált partnerek között, - továbbiakban felhasználók.

Tulajdonos  és a felhasználók között létrejött megállapodás szerződésnek minősülnek. A tulajdonos kizárólag ezen üzleti feltételek alapján üzemelteti a www.napifix.com weboldalt.

A weboldal működésének célja, hogy a tulajdonos Crowdbridgeglobal, továbbiakban CBG csoportjába tartozó partnereik megfelelő információkkal rendelkezzenek a CBG üzletről és hatékonyan tudják tovább ajánlani a lehetőséget. A tulajdonos a CBGs csoportjába tartozó munkatársakra továbbiakban, mint FirsTeam vagy napifix-es partnerek hivatkozik. A weboldal egy tájékoztató és egyben oktató weboldal, amely egy teljes körű értékesítési rendszert biztosít a beregisztrált személyek számára.

Weboldal három fő részből épül fel.

Főoldal.
Itt általános információk találhatóak a lehetőségről. Ezen a felületen tudnak ingyenes beregisztrálni a munkatársak. Itt lehet belépni a weboldal belső felületére és a „Ismerd meg a részleteket” menüpontba. Ezen a felületen találhatóak a Heti programok + Webinárium + Blog.

A főoldalon különböző mezők találhatóak, ahol rövid videók és leírások tekinthetők meg.

Ezen a felületen lehet regisztrálni és belépni az „Érdeklődő felületre”. Itt található a „Személyes ajánlás” és az „Automat Bevétel Generátor” menüpont is.

Belső zárt felület.

A jóváhagyott és elfogadott regisztráció után minden egyes felhasználó egyéni névre szóló aloldalt kap. Példa : http://napifix.com/szabo-zoltan-0007

A zárt felületen komplett oktatási rész és tájékoztató rendszer található. Ezen a belső felületen lehet elérni az online marketing rendszert is.

A weboldalra bárki beregisztrálhat és 60 napig teljes körűen használhatja a napifix rendszerét.

A 60 napon túl a weboldal használatának a feltételét későbbiekben ismertetem.

Ismerd meg a részleteket.

Itt található a személyes Landing Page oldal, Videótéka, Személyes Blog.

Ezen a felületen lehet bejelentkezni a Nyílt előadásra vagy Szemináriumra.

Az „Adatvédelmi” szabályzat tartalmazza a weboldalra beregisztrált emberek adat kezelésének módját.

Az aloldalra a felhasználók által feltöltött adatok és videók valóság tartalmáért a tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldal és a CBG-vel össze nem egyeztethető tartalmakat a tulajdonos indoklás nélkül azonnali hatállyal törölheti.
Ebben az esetben email-ben értesíti az érintett személyt és egyben felszólítja a megfelelő kommunikáció betartására. Amennyiben a felhasználó nem szünteti meg a tevékenységét, akkor a tulajdonos véglegesen törölheti a felhasználó regisztrációját.

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Mindenki a weboldalt csak rendeltetésszerűen használhatja. A weboldalra ingyenesen lehet beregisztrálni.

A regisztrációt követően minden funkció 60 napig ingyenes elérhető. 60 nap után az egyes funkciók csak használat díj megfizetésével érhetőek el és használhatóak.

Abban az esetben, ha valaki nem fizeti meg a rendszer használati díját nem tud belépni a saját weboldalának a belső felületére és a névre szóló weboldal nem lesz senki számára elérhető.

A regisztráció után 60 napig mindenki ingyenes teljes körűen tudja használni a rendszert. 60 nap bőven elegendő arra, hogy el tudja dönteni, hogy későbbiekben igénybe akarja venni ezeket a szolgáltatásokat.

Használati díj: (kialakítás alatt)


Rendszer használati díj felhasználási területe.

A rendszer használati díj a weboldal üzemeltetésére, későbbi fejlesztésekre és a jelenlegi állapot létrehozásának a költségeinek fedezésére lesz felhasználva.
Elkapó oldal és ehhez kapcsolódó videók, fényképek és egyéb grafikai anyagok tervezése és létrehozása.
Információs csomag és Startfüzet grafikai szerkesztésére és létrehozása.
Különböző fizetett szolgáltatások térítésére. Webkonferencia terem, Animációs videó, Videó szerkesztő stb.
Rendszer fejlesztési jogdíjaira.
Egyéb napifixel kapcsolatos kiadásokra.

Díj nem fizetése.

A számítógép automatikusan figyeli a dátumot. A belső felületen pontos tájékoztatást ad a rendszer, hogy mennyi ideig lehet használni a rendszert.

A határidő letelte után kettő nappal letiltja a belépési lehetőséget és a névre szóló weboldalt a rendszer.

Regisztráció megszüntetése

Bárki email-ban kérheti a regisztrációjának megszűntetését. A tulajdonos 24 órán belül véglegesen törli a regisztrációt.


Regisztráció kérést ugyan arról az email címről kell kezdeményezni, mint amellyel a www.napifix.com oldalra beregisztrált a felhasználó. Ellenkező esetben nem kerül feldolgozásra a kérelem. Az email-ben fel kell tüntetni a pontos nevet, email címet.

Amennyiben  a napifix-re beregisztrált személynek megszűnik a CBG státusza bármilyen okból akkor a napifix regisztrációja bármikor minden felszólítás nélkül törölhető.

Az email-t az info@napifix.com címre kell elküldeni.

A tulajdonos semmilyen garanciát nem vállal, hogy a weboldal használatával a Crowdbridgeglobal cégből bárkinek plusz bevétel lesz.

Tulajdonos lehetőséget biztosít egy teljes körű értékesítési rendszer használatára és ennek megfelelő működtetésével a CBG tevékenységét mindenki hatékonyabban tudja végezni és rengeteg időt tud megtakarítani vele. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a weboldal használatával bevétel növekedést lehet elérni, de ezt a tulajdonos ezt nem garantálja és ígéretet sem tesz erre.

A WEBOLDAL RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA, SZOLGÁLTATÁSOK, KIMARADÁS, KARBANTARTÁSI MUNKÁK.

A tulajdonos folyamatos rendelkezésre állást biztosít. Karbantartási munkákról szolgáltatások korlátozásáról előre minimum 48 órával értesíti a felhasználókat.

Előre nem látható leállásra a tulajdonos nem vállal garanciát. Túlterheléses támadás, szerver üzemeltetőjének a hibájából történt leállás, internet kimaradás és vis major és egyéb esetekre.

 

V. AZ ÁÜF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK A JOGA

A tulajdonos bármikor egyoldalúan módosíthatja a szabályzatot, amelyet a weboldalon publikussá tesz.

 

Titoktartás és Copyright jogok és annak megsértése.

Tulajdonos és felhasználók továbbiakban „felek”.

Felek egymás versenytársait, más MLM hálózatban lévő partnereket és a tulajdonos CBG csoportján kívüli munkatársakat semmilyen formában nem tájékoztatják az együttműködés tényről, továbbá az olyan információkról, melyeknek bizalmas jellegét a közlő Fél a közléssel egyidejűleg a másik Fél tudomására hozta.

A tulajdonos által üzemeltett weboldal kizárólag új jelöltek tájékoztatására és későbbiekben a tulajdonos CBG csoportjába beregisztrált személyek (nem ingyenesen) oktatására és munkájuk hatékonyabbá tételére használható fel.

Tájékoztatás kiterjed a www.napifix.com weboldal működésére, tartalmára, felépítésére és a FirsTeam csoport által alkalmazott munkamódszerre, startfüzetre, információs csomagra, nyílt előadásra és szemináriumra.


www.napifix.com oldalon az alábbi dokumentumokra vonatkozik a titoktartás:
Teljes online menüpontra és a benne lévő elkapó oldal, hírlevelek egész tartalmára és felépítésére, startfüzetre és egyéb oktatási anyagokra, amelyet a tulajdonos dolgozott ki.
A weboldal egész tartalmára és a belső felületen található anyagokra, file-ra és a menüpont teljes tartalmára.

www.napifix.com weboldalon található összes állományra, amelyben a szöveges részben feltüntetésre került a Copyright jel azaz © jel.

A felhasználok aloldalára beregisztrált személyek adatait a felhasználóknak üzleti titokként a www.napifix.com oldal adatvédelmi szabályzatában leírtak szerint kell kezelni és alkalmazni. Ennek megsértése és az abból keletkező károkért és törvénysértésért teljes mértékben a felhasználó vállal felelősséget.

 

Az együttműködéshez kapcsolódó esetleges későbbi marketingkommunikációs és PR lépésekről (pl. sajtóközlemények, szakmai fórumok, saját vagy idegen Web-oldalon történő szerepeltetés, Facebook oldalakon való megjelenésért) a tulajdonos határoz, hogy mit minősít üzleti titoknak.

A FirsTeam logot és nevet és a weboldalt reklámozni csak a tulajdonos írásbeli engedélyével lehet. Ez alól kivételt képez a www.napifix.com oldalon található Facebook kampány megrendelése menüpont. Itt történő hirdetéshez nem kell a tulajdonos írásbeli engedélye.

Felek bizalmasságra és titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása a jelen Megállapodás keltétől számított 5 (öt) év elteltével jár le.

Felek a másik Fél kérésére haladéktalanul kötelesek visszajuttatni minden olyan írásos és elektronikus bizalmas dokumentációt és egyéb információt, valamint kötelesek valamennyi elektronikus adatbázist véglegesen törölni, amelyet a tárgyalások és Felek kölcsönös együttműködése során átvett, egyéb módon hozzájutott vagy a © van megjelölve.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás bármely Fél által történő megsértése esetén, függetlenül a Felek között fennálló más érvényes szerződéses viszonyból eredő kártérítési kötelezettségtől, a másik Fél kártérítési igénnyel élhet. A kártérítés mértékét a Felek nem korlátozzák.

 Jelen Megállapodásra és annak értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadók.

 

Copyright (szerzői jogok)

Szerzői jog a szellemi tulajdonjog azon területe, amely a szerzői művek, azaz bármely, az alkotó szellemi tevékenységből fakad.

A szerzői jog lényegét tekintve kizárólagos tulajdonjog, azt biztosítja, hogy az alkotó, tulajdonként, vagyontárgyként rendelkezhet a saját alkotásával.

Az interneten található anyagok is szerzői védelem alá esnek, akkor is, ha azt a tartalom létrehozója nem említi. Ezen szerzői jogok alapján tilos: - WWW oldalakat, képeket tartósan lemezen, vagy adathordozón tárolni, vagy kinyomtatni. - Ezeket a termékeket saját nevükön tovább adni. - Az állományokat módosítani, programokat visszafejteni, működésüket elemezni, részben vagy egészben felhasználni.

www.napifix.com oldal tartalmazza, hogy  „Minden jog fenntartva”.

Jogsértést követünk el minden olyan esetben, amikor a felhasználás engedély nélkül vagy az előírt feltételek megsértésével történik.

Copyright: A www.napifix.com. weboldalát információs és kapcsolatépítő célból hozta létre és üzemelteti. A weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a tulajdonos kizárólagosan jogosult. A weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül  tilos. A weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja és azoknak aláveti magát, előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

VI. Etikai kódex

www.napifix.com oldal belső oldalán található az etikai kódex.

Az abban foglaltak mindenki számára kötelező érvényűek. Annak megsértése esetén a tulajdonos email-ben figyelmezteti a felhasználót. Súlyos megsértés esetén a figyelmeztetéssel párhuzamosan azonnali hatállyal véglegesen törli a napifix.com regisztrációját.

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 Az Általános Üzleti Feltételek letöltéséhez kattintson ide! ​(hatályos: 2016. Április 23.)